Jak zabezpieczyć uprawę przed chorobami grzybowymi?

Prawidłowy rozwój roślin nierzadko zostaje zaburzony infekcjami powodowanymi przez organizmy zaliczane do królestwa jądrowców. W przypadku zaobserwowania tego typu porażeń konieczne jest zazwyczaj stosowanie zabiegów na bazie fungicydów. Warto wiedzieć, jak uchronić swoje uprawy przed grzybowymi chorobami.

Charakterystyka chorób

Organizmy z królestwa jądrowców, powodujące infekcje, są jednostkami cudzożywnymi. Zdarza się, że ten sam gatunek wykazuje działanie pasożytnicze albo saprotroficzne w zależności od fazy swojego rozwoju. Czynniki, wpływające na rozwój patogenów grzybowych, to: dostęp substancji organicznych, woda, tlen oraz odpowiednia temperatura. W obrębie choroby wyróżnia się następujące stadia: infekcja, inkubacja, wystąpienia objawów, wyzdrowienie i rekonwalescencja. Uprawy pszenicy narażone są m.in. na porażenie mączniaka prawdziwego. W celu zabezpieczenia rośliny przed tego typu infekcją stosuje się zazwyczaj Turbo Pak. Cena preparatu uzależniona jest od konkretnego dystrybutora. Uprawy pszenicy narażone są na fuzariozę liści, rdzę brunatną oraz septoriozę plew. Tego typu choroby grzybowe atakują ponadto zboże oraz pszenżyto. Do popularnych schorzeń owsa zalicza się natomiast askochytozę liści i głownię pylącą.

Zabezpieczenia

Chcąc ochronić swoje uprawy przed szkodliwą infekcją, należy zastosować fungicydy przed przedostaniem się patogenów. W tego typu operacjach idealnie sprawdzają się produkty o działaniu profilaktycznym. Warto jednak pamiętać, by preparaty aplikować przed pojawieniem się oznak choroby. Zabiegi ochronne należy również wykonywać w odpowiednich fazach rozwojowych rośliny. Pierwszą operację warto przeprowadzić do końca stadium BBCH 31. Jej zadaniem jest ochrona przed infekcjami podstawy źdźbła. Kolejny zabieg powinien zostać przeprowadzony w fazie BBCH 37. Użyte wówczas preparaty zabezpieczą bowiem liść flagowy. Kolejną operację warto przeprowadzić w okresie kwitnienia, by ochronić kłos.

Zabiegi na bazie fungicydów pozwalają zabezpieczyć uprawy przed szkodliwymi chorobami grzybowymi. Warto pamiętać, by stosować wysokiej jakości produkty dostępne m.in. na stronie Syngenta.pl.